Validitysupport.com Fałszywe ostrzeżenia o wirusach

pop-up warning

Validitysupport.com to zwodnicza strona internetowa, której należy unikać. Wyświetla fałszywe ostrzeżenia o wirusach i fałszywe wyniki skanowania antywirusowego. Witryna wyświetla również komunikat, że dane osobowe, bankowe i inne poufne informacje są zagrożone.

Witryna prosi również o pozwolenie na wyświetlanie powiadomień, które mogą zostać wykorzystane do promowania innych podejrzanych witryn, złośliwych aplikacji i różnych oszustw.

Z tych powodów ważne jest, aby ignorować validsupport.com i nie zezwalać jej na wysyłanie powiadomień, ponieważ może to prowadzić do dalszych zagrożeń bezpieczeństwa lub strat finansowych dla użytkowników.

Ważne jest, aby pamiętać, że validsupport.com jest zwodniczą witryną i nie należy jej ufać. Najlepiej unikać klikania jakichkolwiek linków lub przycisków z tej strony, ponieważ może to prowadzić do dalszych zagrożeń bezpieczeństwa lub strat finansowych dla użytkowników. Ponadto ważne jest, aby upewnić się, że na komputerze jest zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe w celu ochrony przed złośliwymi stronami internetowymi i programami.

Jak rozpoznać wprowadzające w błąd ostrzeżenia o wirusach, podobne do tych wyświetlanych przez Validitysupport.com?

Aby rozpoznać wprowadzające w błąd ostrzeżenia o wirusach, podobne do tych wyświetlanych przez Validitysupport.com, ważne jest, aby być świadomym następujących znaków:

  1. Komunikat ostrzegawczy nie pochodzi od legalnego dostawcy oprogramowania antywirusowego.
  2. Komunikat ostrzegawczy zawiera pilne sformułowania, takie jak „krytyczne” lub „wymagane natychmiastowe działanie”.
  3. Komunikat ostrzegawczy zawiera łącze lub przycisk, który przekierowuje do witryny innej niż witryna dostawcy legalnego oprogramowania antywirusowego.
  4. Wiadomość ostrzegawcza prosi o pozwolenie na wyświetlanie powiadomień, które mogą zostać wykorzystane do promowania innych podejrzanych stron internetowych, złośliwych aplikacji i różnych oszustw.
  5. Komunikat ostrzegawczy informuje, że dane osobowe, bankowe i inne poufne informacje są zagrożone, jeśli nie podejmiesz natychmiastowych działań.
  6. Komunikat ostrzegawczy wyświetla fałszywy skaner antywirusowy, który "wykrywa" wirusy lub złośliwe oprogramowanie na twoim komputerze, mimo że masz zainstalowane aktualne oprogramowanie zabezpieczające.
  7. Komunikat ostrzegawczy oferuje rozwiązanie, takie jak pobranie aplikacji lub subskrypcja usługi w celu rozwiązania problemu, nawet jeśli może to nie być konieczne lub korzystne dla bezpieczeństwa i wydajności urządzenia.

January 23, 2023